Ładowarki kołowe i teleskopowe w dobie XXI wieku

 

Ładowarki kołowe i teleskopowe w obecnej technologii to maszyny, które są nie tylko niezwykle funkcjonalne i zapewniające bardzo wysoką wydajność pracy. Poza usprawnieniem wielu niełatwych czynności budzą one również zainteresowanie ze względu na swoje wyposażenie czy też ergonomiczne warunki pracy.

Potwierdzają to głównie operatorzy, chwaląc na pierwszym miejscu wygodę przebywania w samej kabinie maszyny. Podświetlany w ciemności panel sterowania wewnątrz jest obecnie tworzony na wzór wyposażenia auta. Podobnie pracownicy mogą liczyć na komfortową wentylację oraz przyciemniane szyby. Równie luksusowo zostały zaprojektowane także fotele z możliwością płynnej regulacji i dostosowania ich do wymiarów ludzkiego ciała. Natomiast umiejętnie zamontowane lusterka, sygnały świetlne i dźwiękowe zapewniają zdecydowanie wyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

WNO – Wielozadaniowy Nośnik Osprzętu, czyli ładowarki teleskopowe

Zarówno ładowarki teleskopowe jaki i ładowarki kołowe są jednymi z najbardziej popularnych maszyn wykorzystywanych w bardzo wielu gałęziach przemysłu podczas wykonywania wielorakich zadań. Można je ponad wyposażenie standardowe dodatkowo doposażyć w specjalistyczny osprzęt, czyli narzędzia, które nadają konkretny profil pracy. Głównym czołowym narzędziem roboczym ładowarki jest tzw. łyżka, zaś dodatkowo można używać takie instrumenty, jak: widły, chwytak, lemiesz, trzpień, pług śnieżny lub wirnikowy, frezarka bądź zamiatarka. Więcej na temat oryginalnego osprzętu do ładowarek i koparek można znaleźć na stronie https://everun.pl/osprzet-everun/. Przykładowo będą one odpowiednie do robót kopalnianych, krótkodystansowych prac transportowych, ziemnych, drogowych czy też znakomicie sprawdzą się w ogrodnictwie i gospodarstwach rolnych. Dlatego też maszyny te definiowane są jako wielozadaniowe nośniki osprzętu.

 

Kto może być operatorem ładowarki kołowej lub teleskopowej?

 

Aby móc zostać operatorem takiej maszyny należy posiadać oczywiście odpowiednie uprawnienia państwowe. Podstawą prawną regulującą te kwestie jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Tak więc kandydat na operatora ładowarki musi odbyć w odpowiedniej liczbie godzin szkolenie, które powinien ukończyć pozytywnie zdanym egzaminem przed komisją powołaną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Wraz z rosnącą popularnością zastosowania różnego kalibru ładowarek rośnie też liczba osób zainteresowanych zdobyciem takowych kwalifikacji.

Szkolenia dla operatorów ładowarek kołowych i teleskopowych (WNO)

 

Kursanci kształcący się w zakresie obsługi ładowarki teleskopowej powinni posiąść nie tylko umiejętności praktyczne, ale również właściwą wiedzę na temat obsługiwanej maszyny. Toteż w programie szkoleń poruszane są następujące zagadnienia:

– budowa i zasada pracy najważniejszych układów ładowarki (jezdny, hamulcowy, roboczy);

– rodzaje, budowa i zastosowanie osprzętu wymiennego (np. kosz, łyżki, wiertnice itd.);

– wyposażenie kabin i organizacja ergonomicznego stanowiska pracy;

– zasady bezpieczeństwa podczas eksploatacji wielozadaniowych nośników osprzętu.

W części praktycznej natomiast przyszli operatorzy ładowarek doskonalą umiejętności na pewno z samej jazdy maszyną, jej obsługi technicznej, podstaw elektroniki i hydrauliki oraz regulacji poszczególnych podzespołów. Bardzo istotną część stanowi też nauka usuwania drobnych usterek, jak również sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej.